سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
[ و او را گفتند اگر در خانه مردى را به رویش بندند روزى او از کجا سوى او آید ؟ فرمود : ] از آنجا که مرگش بر وى در آید . [نهج البلاغه]
مطالب گوناگون از سطح اینترنت